Historia Klubu Sportowego Flisak Złotoria

Wiosną 21 kwietnia 1968 roku grupa chłopców w wieku od 15 do 18 lat dokonała w ówczesnej Powiatowej Radzie Ludowych Zespołów Sportowych w Toruniu rejestracji koła LZS Złotoria.

W środowiskach wiejskich właśnie Ludowe Zespoły Sportowe stwarzały możliwość masowego uprawiania sportu. Spośród członków założycieli ukształtował się pierwszy zarząd w składzie:

Nowo powstałe Koło posiadało trzy sekcje: lekkoatletyczną, szachową oraz sekcję piłki nożnej, która po dziś jest wiodącą dyscypliną. Pierwsze mecze drużyna piłkarska rozgrywała na nieistniejącym już boisku w Złotorii za laskiem w dzisiejszym obrębie ulic Piaskowej i Nowej. Boisko otrzymało nieformalną nazwę "Sahara" ze względu na sięgający miejscami po kolana piach. Kopnąć celnie na takiej "murawie" było nie lada sztuką.

Drużyna nie zrażając się brakiem sprzętu czy też środków transportu odnosiła coraz to nowe sukcesy awansując kolejno do wyższej klasy. Znaczne sukcesy w historii Klubu odnosili przedstawiciele sekcji lekkoatletycznej. Rodziny Buchalskich, Rybarczyków czy Krogolewskich zajmowały czołowe miejsca na zawodach regionalnych i wojewódzkich Kół LZS. Czołowy przedstawiciel sekcjo szachowej, Krzysztof Noskowicz, niejednokrotnie zdobywał tytuł szachowego mistrza powiatu toruńskiego.

Na początku lat siedemdziesiątych, z uwagi na rozbudowę Złotorii, zostało zlikwidowane boisko za laskiem. Jak nas wówczas zapewniano, nowe miało powstać w niedługim czasie. Jak się okazało w praktyce powrót na nowe boisko do Złotorii trwał 18 lat. W tym okresie drużyna rozgrywała swoje mecze na podobnej "Saharze" w Kaszczorku przy ulicy Turystycznej i w Toruniu na stadionie osiedlowym przy ulicy Świętopełka. W sprawie budowy boiska w Złotorii odbywały się liczne wiejskie zebrania, pisane były petycje do wszelkich możliwych władz, jednak sprawa nie ruszała z miejsca.

Przełom nastąpił w czerwcu 1987 roku. Na zebranie wiejskie do Klubu Rolnika w Złotorii przybyli przedstawiciele władz samorządowych gminy, związków sportowych, organizacji społecznych, redaktorzy lokalnej prasy i pism młodzieżowych oraz liczni sympatycy Klubu. Po dramatycznych wystąpieniach m.in. mecenasa Czesława Jankowskiego, prezesa Klubu Zbigniewa Szczepanowskiego, dyr. szkoły Barbary Kisielewskiej, działacza organizacji młodzieżowej Jerzego Cieszyńskiego, działacza społecznego Andrzeja Hercki głos zabrali Przewodniczący Rady Narodowej w Lubiczu oraz miejscowy radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu. Ich wystąpienie podsumował redaktor Roman Rabin z Gazety Młodych stwierdzając, iż Ci panowie są "za, a nawet przeciw". Zebrana na sali młodzież wraz z rodzicami deklarowała realny wkład w budowę boiska. Po latach oczekiwań, w 1988 roku, ruszyły prace, które doprowadziły do powstania nowego boiska.

Na lata dziewięćdziesiąte oraz następne przypadły największe sukcesy sportowe. Aktualnie drużyna piłkarska ze zmiennym szczęściem występuje w A Klasie Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz w zawodach o Puchar Polski.

Kolejni Prezesi:

Znani zawodnicy Flisaka:

Młodzież Flisaka

W klubie Flisak Złotoria gra około 140 zawodników są oni podzieleni na grupy wiekowe:

Stadion na którym trenują wszystkie grupy wiekowe jest w okresie wiosenno-letnim i letnio-jesiennym zajęty non stop przez trenujących zawodników, zajęcia treningowe drużyn odbywają się dwa do trzch razy w tygodniu po 1,5 godziny, czasami trenerzy muszą łączyć grupy wiekowe, aby założone plany treningowe zostały zrealizowane, brak oświetlenia dodatkowo w okresie wiosennym powoduje utrudnienia (szybko zapadający zmrok). Drużyna Skrzata, Żaka i Orlika dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej w Złotorii ma możliwość odbywania niektórych swoich treningów na terenie boiska szkolnego, dzięki czemu udaje nam się jakoś pogodzić treningi w tygodniu na boisku Flisaka.. Okres wiosenny jest bardzo ciężki, gdyż musimy sami czasami korzystać z ogólnodostępnych boisk w Toruniu do trenowania, gdyż murawa musi być należycie przygotowana do sezonu. Jednak wsparcie Gminy oraz zaangażowanie rodziców (zimową porą zawożenie dzieci własnym środkiem transportu na zawody, organizacja posiłków po turniejach dla wszystkich uczestników, itp.) powodują, że optymizm w nas jest duży i przy pomocy Radnych Gminy Lubicz oraz Wójta realizacja naszych planów czyli motywowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, nauka szybkiego reagowania, umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności za swoje czyny będzie mogła się rozrastać. Na dzień dzisiejszy 80% zarejestrowanych zawodników mieszka w naszej gminie, wiadomo że najwięcej z nich mieszka w Złotorii, ale grają też u nas piłkarze z Młyńca, Lubicza, Grabowca, Silna 20% Toruń. Trenerzy poszczególnych grup wiekowych nie wymuszają presji, a sukcesy na zawodach różnej rangi przychodzą same. Rodzice dzieci z Torunia rozmawiają z nami i często podziwiają jak zabawą w piłkę można osiągnąć sukces. Założenie stowarzyszenia K.S. Flisak Złotoria jest jednak po to, by w pierwszej kolejności były przyjmowane dzieci z naszej gminy. Marzeniem naszych trenerów jest fakt, żeby była pełna ciągłość grup wiekowych czyli od najmłodszego do seniora powinno być siedem grup: żak, orlik, młodzik, trampkarz, junior młodszy, junior starszy, senior.

Trenerzy Flisaka

Roman Badurow, Dariusz Seweryn, 2003/2007 Wiesław Wandowicz, 2009/2015 Maciej Broczek, 2015/2016 Łukasz Drwięga, 2017/2018 Mariusz Łangowski, 2018 Leszek Zalewski i Łukasz Wierzchowski 2021 Mariusz Łangowski

Sukcesy Flisaka Złotoria

  1. sezon 2010/2011 i 2011/2012 trzecie miejsce w rozgrywkach IV Ligi,
  2. sezon 2016/2017 i 2017/2018 i 2018/2019 udział w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski we Futsalu rocznik U-18 i U-20

Data: 2023-12-07

🌎 Z Flisakiem dookoła świata 🌎

Odkrywanie świata z barwami swojego ulubionego zespołu to niewątpliwie ekscytująca przygoda. Nie...

Klub Sportowy Flisak Złotoria

Chcesz u nas grać lub coś napisać?

Skontaktuj się z nami!

Dziękujemy za wsparcie dla: